+371 29175097

juridiskie jautājumi

+371 29166808

phone mid

900 - 2100 Bez brīvdienām!

 

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA LATVIJĀ

Kopš 2010.gada 01.jūlija spēkā ir būtiski grozījumi Imigrācijas likumā, kas piedāvā jaunas trīs uzturēšanās atļaujas saņemšanas iespējas, kā arī ir noņēmis no ārvalstnieka pienākumu – dzīvot Latvijā vismaz pusgadu gada laikā, kas sniedz ārzemniekiem (kā arī viņu laulātajiem un nepilngadīgajiem bērniem) tiesības brīvi pārvietoties Šengenas zonā 180 dienas gadā, bet Latvijā atrasties un dzīvot visu gadu.

Tieši ar to arī termiņuzturēšanās atļauja atšķiras no multivīzas, kura ir ierobežota laikā (ar vīzu Šengenas zonā var atrasties 90 dienas 6 mēnešu laikā un ja esat iztērējis 90

dienas pirmajos trīs mēnešos, tad veselus trīs mēnešus ir jāgaida līdz tiesībām atkārtoti iebraukt Šengenas zonā), kā arī vīza nedod tiesības strādāt un uzaicināt uz Latviju (lasīt – Eiropas Savienību) savus radiniekus.

Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, katra pilngadīgā persona ir tiesīga uzaicināt savus vecākus, pilngadīgos bērnus, kā arī brāļus un māsas. Persona ar termiņuzturēšanās atļauju ir tiesīga Latvijā pieprasīt arī citu valstu (piemēram, Lielbritānijas un ASV vīzu), kas noteikti paātrina un atvieglo šādas vīzas noformēšanas procesu.

uzturesanas 1
lv triangle
graphic
 • Vairāk kā 250 TUA
 • Vairāk kā 30miljonu investīciju piesaiste
 • 15gadu pieredze jurisprudencē
 • Vairāk kā 300 apmierināti klienti
 • 100% konfidencialitāte

 

TERMIŅUZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS
LATVIJĀ PRIEKŠROCĪBAS

 • Brīva robežu šķērsošana, pārvietošanās un dzīvošana Šengenas zonas valstīs līdz pat 90 dienām 6 mēnešu laikā.
 • Iespēja nepārtraukti dzīvot un strādāt Latvijas Republikā
 • Šengenas vīzas pieprasīšana un saņemšana saviem radiniekiem
 • Finansu un laika līdzekļu ekonomija, pieprasot katrā valstī savu vīzu (saņemot termiņuzturēšanās atļauju Latvijā, tiek iegūta piecgadīga Šengenas vīza uz visām valstīm gan sev, gan savam laulātajam un bērniem)
 • Iespēja iegādāties un Latvijā reģistrēt savu automašīnu un brīvi ar to pārvietoties Šengenas zonā (bez papildus muitas nodevu nomaksas)
 • Iespēja saņemt autovadītāja tiesības, kas ir derīgas visā Eiropas Savienībās
 • Atvieglota iespēja, atrodoties Latvijas Republikā ar termiņuzturēšanās atļauju, pieprasīt citu valstu vīzas sev un saviem tuviniekiem
 • Tiesības pieprasīt patstāvīgu termiņuzturēšanās atļauju pēc 5 gadiem (kas dod tiesības brīvi strādāt arī citās Eiropas Savienības valstīs un dod lielākas priekšrocības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju citā valstī, kā arī visas sociālās garantijas un medicīnisku aprūpi, ko piedāvā Latvijas Republika saviem pilsoņiem).
uzturesanas 2
lv triangle

Kas ir Šengenas zona?

Šengenas zona ir valstu grupa, kurā var uzturēties ar vienotu jeb Šengenas vīzu (vai ar Latvijas Republikā izsniegtu termiņuzturēšanās atļauju). Šengenas valstīs ietilpst – Latvija, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Lihtenšteina un Šveice.

Galvenā Šengenas vīzas priekšrocība ir tā, ka ārzemniekam, kas vēlas apmeklēt vairākas Šengenas līguma dalībvalstis, nav atsevišķi jāpieprasa vīzu katrā Šengenas valsts pārstāvniecībā.
Saņemot Latvijā uzturēšanās atļauju, ārzemnieks iegūst tiesības visu gadu uzturēties Latvijā un 90 dienas pusgadā Šengenas valstīs, atsevišķi nepieprasot vīzu katrā valstī ne sev, ne saviem ģimenes locekļiem.

small graphic
 • Vairāk kā 250 TUA
 • Vairāk kā 30miljonu investīciju piesaiste
 • 15gadu pieredze jurisprudencē
 • Vairāk kā 300 apmierināti klienti
 • 100% konfidencialitāte
pdf icon

DOWNLOAD
PDF FILE

Šīs lapas apraksts
pdf formātā

 

Termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas populārākie iemesli

1.Investīcijas nekustamajā īpašumā:

 • Dzīvoklis, zemes gabals, komerctelpas, māja vai daļa no jebkāda īpašuma, kura vērtība Rīgā, Rīgas rajonā vai lielākajās Latvijas pilsētās ir ne mazāka kā 142 288 eiro
 • Dzīvoklis, zemes gabals, komerctelpas, māja vai daļa no jebkāda īpašuma, kura vērtība ārpus Rīgas, Rīgas apkārtnes un lielākajām Latvijas pilsētām ir ne mazāka kā 71 144 eiro

Latvijas imigrācijas likumdošanas īpaša priekšrocība slēpjas tajā, ka īpašumu drīkst iegādāties daļās (tas jo īpaši populāri ir situācijās, kad ģimenē ir pieauguši bērni vai arī pāra starpā nav noslēgta laulība). Šis ir vispopulārākais un pieprasītākais paņēmiens termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Nekustamo īpašumu var brīvi izīrēt citām personām, kamēr Jūs neatrodaties Latvijā un to var ieķīlāt, ne tikai, lai saņemtu kredītlīdzekļus šī īpašuma iegādei, bet arī ieķīlāt to citu nekustamu īpašumu iegādei (piemēram, priekš Jūsu vecākiem).

uzturesanas 3
lv triangle

2.Investīcijas biznesā

 • Termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt, ja investors savas vai citas personas kompānijas pamatkapitālā ir ieguldījis ne mazāk kā EUR 35 572 un šī kompānija gada laikā valsts un pašvaldības budžetā nomaksā 28 500 eiro (priekšrocība – uzturēšanās atļauja tiek saņemta avansā, jo nodokļi ir jānomaksā gada laikā no uzturēšanās atļaujas saņemšanas brīža).
 • Termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt, ja investors savas vai citas personas kompānijas pamatkapitālā ir ieguldījis ne mazāk kā 142 288 eiro (priekšrocība – nav papildus nosacījumu par konkrēta nodokļu lieluma nomaksu valsts vai pašvaldības budžetā).

Likumdošana nepieprasa visu termiņuzturēšanās atļaujas turēšanas laiku saglabāt kompānijas kontā ieguldīto pamatkapitālu, kas ļauj viegli operēt ar ieguldītajiem investīcijām.

Šī iespēja ir visizdevīgākā, raugoties no biznesmeņa viedokļa, jo īpaši, ja Jums jau pieder kāda kompānija Latvijā – atliek tikai palielināt sava uzņēmuma pamatkapitālu un var pretendēt uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu.

Kopš svarīgiem grozījumiem uzņēmuma ienākuma nodokļa likumdošanā, kas stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī, aizvien vairāk ārvalsts biznesmeņi interesējas par biznesa pārvešanu uz Latviju (t.i. – Eiropas Savienību).

Grozījumi rada daudz labvēlīgāku nodokļu režīmu (holdinga režīmu), jo pakāpeniski atceļ Uzņēmuma ienākuma nodokli dividenžu un procentu maksājumiem, kā arī atlīdzībai

par intelektuālo īpašumu, arī daļu darījumi netiks aplikti ar UIN (peļņa no kapitāla daļu vai akciju atsavināšanas netiks aplikta ar nodokli).

Krievijas Federācijas nesen ratificētā vienošanās par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem ļaus samazināt vai atcelt nodokli, ar ko tiek apliktas no Krievijas uz Latviju apmaksātās dividendes. Holdings ir populārs starp uzņēmējiem, ja to mērķis ir turēt akcijas kā tādas, jo holdings ir uzņēmums, kam pieder citu kompāniju akciju kopapjoms.

Holdingu ir viegli uzraudzīt, pārvaldīt visu iesaistīto uzņēmumu finanses un samazināt īpašnieka riskus.

Salīdzinot ar citām valstīm, holdings Latvijā ir pievilcīgs ar savu vienkāršo uzņēmumu reģistrēšanas un administrēšanas procesu, kā arī banku sistēmu stabilitāti un drošību. Turklāt Latvija ir visstraujāk augošā ekonomika Eiropā, kas tai garantē stabilu un labu reputāciju.

3.Investīcijas kredītiestādē

Termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt, ja investors Latvijas kredītiestādē kā subordinēto aizdevumu ir ieguldījis ne mazāk kā 200 000 latus (ja eiro valūtā, tad 300 000 eiro, ja dolāros, tad 400 000 usd).
Subordinētais aizdevums ir naudas kapitāla forma, kas tiek piešķirta kredīta, depozīta vai aizdevuma veidā, kuru kredītiestāde izsniedz uz laiku ne mazāku par 5 gadiem.

Šī iespēja ir visvieglāk un visātrāk realizējama, jo īpaši zinot Latvijas banku diezgan lojālo attieksmi pret nerezidentu naudas ieguldījumiem. Pēc piecu gadu termiņa beigšanās Jums ir iespēja savu naudu saņemt atpakaļ vai arī atkārtoti pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā. Procentu likme par šāda ieguldījuma veikšanu ir iespējama līdz pat pieciem procentiem gadā.

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?

 • Viskvalificētākā Latvijas imigrācijas likumdošanas speciālista konsultācijas un rekomendācijas, kurš ir palīdzējies saņemt termiņuzturēšanās atļauju vairākiem simtiem ģimeņu no dažādām valstīm;
 • Palīdzību ārvalstniekiem uzturēšanās, darba atļauju un vīzu saņemšanā, visu nepieciešamo dokumentu analīze, sagatavošana un saņemšana;
 • Ārvalsts kapitāla ieguldīšanas Latvijas uzņēmumos un kredītiestādēs dokumentu analīze un sagatavošana;
 • Imigrācijas likumdošanai atbilstošu nekustamo īpašumu piemeklēšana;
 • Nekustamo īpašumu pirkšanas darījumu nodrošināšana, bankas kontu atvēršana, kredīta saņemšanas iespēju un kredītdokumentu analīze,
  īpašumtiesību reģistrācija;
 • Kompāniju un kapitāla daļu iegāde, pirkšanas dokumentu sagatavošana un īpašumtiesību reģistrācija;
 • Riska faktoru analīze, juridiskās izpētes veikšana (due diligence).

IR JAUTĀJUMI?

Zvani tagad un
piesakies uz
bezmaksas konsultāciju!

konsultante

GERC LATVIA KONSULTANTS

+371 29175097

residence quest mid
residence quest mid2
...