+371 29175097

juridiskie jautājumi

+371 29166808

phone mid

900 - 2100 Bez brīvdienām!

Juridiskie un finansu pakalpojumi

GERC LATVIA sniedz daudzpusīgu profesionālu
juridisku palīdzību šādās jomās:

- DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

 • Īpašumu piemeklēšana, atlase, izvērtēšana
 • Īpašumu pirkšanas-pārdošanas darījumu sagatavošana, pārrunu vešana ar darījuma otru pusi;
 • Juridiskās izpētes veikšana (due diligence), iespējamo risku noskaidrošana;
 • Īpašuma apsaimniekošanas, nomas un īres līgumu, kopīpašnieku vienošanās sagatavošana u.c.
 • Īpašuma tirgus vērtības noteikšana un tehniskā stāvokļa analīze.
 • Dzīvesvietas deklarēšana

FINANSU UN GRĀMATVEDĪBAS
PAKALPOJUMI

 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde;
 • Pirmsdokumetu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana;
 • Nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu valsts ieņēmumu dienestā;
 • Uzņēmuma darbības finanšu analīzi uzņēmuma vadības vajadzībām;
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu līzingiem, bankām u.c.
 • Gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu valsts ieņēmumu dienestā
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos
 • Holdinga kompāniju izveide, uzturēšana, apkalpošana
...
...

Uzņēmumu dibināšana, iegāde, Reorganizācija
un apvienošana

 • Uzņēmumu dibināšana;
 • Pušu pārstāvēšana pārrunās;
 • Investoru tiesību un interešu aizstāvēšana attiecībās ar citiem kompānijas īpašniekiem;
 • Izmaiņu reģistrācija Latvijas Republikas Komercreģistrā;
 • Reorganizācijas un apvienošanās dokumentu sagatavošana u.c.
 • Kapitāla daļu pārdošanas dokumentu sagatavošana;

Uzņēmumu JUridiskā
apkalpošana

Strīdu risināšana

 • Dažādu līgumu (pirkuma, aizdevuma, hipotēkas, darba, uzņēmumu, komercķīlas, cesijas, sadarbības u.c.) sagatavošana;
 • Uzņēmumu pārstāvēšana attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm;
 • Pirmstiesas pretenziju sastādīšana;
 • Uzņēmuma dalībnieku un darbinieku strīdu risināšana u.c
 • Pušu pārstāvēšana administratīvajās un civillietās Latvijas Republikas tiesās un šķīrējtiesās;
 • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu, izlīgumu sagatavošana;
 • Alternatīvu konfliktu risināšanas metožu pakalpojumu piedāvāšana.